Panel boczny

Wyłączniki nadprądowe (6)

Rozłączniki izolacyjne (17)

Lampki kontrolne (7)

Dzwonki na szynę (1)

Styczniki modułowe (4)

Akcesoria do aparatury modułowej (2)

Aparatura modułowa Gacia Electrical Aplliance Co.Ltd.

Gacia Electrical Aplliance Co.Ltd. – to jeden z czołowych wytwórców aparatury modułowej, który jest obecny na rynku od 2002 roku. Sprzęt oferowany przez producenta powstaje na efekt pracy własnego działu Badawczo-Rozwojowego (R&D). Trzy własne zakłady produkcyjne, których wybudowanie kosztowało około 70 mln USD, 2000 zatrudnionych pracowników, 75 000 000 sztuk aparatury modułowej produkowanej w skali roku, obrót sięgający 150 000 000 USD – wszystko to pokazuje skalę działań globalnego wytwórcy.

Gacia Electrical Aplliance Co.Ltd. to koncern, który kładzie nacisk na najwyższą jakość oraz innowacyjność aparatury modułowej. Ukazują to poniższe dane:

49 certyfikatów CCC
48 patentów na wzory użytkowe
47 patentów wzornictwa
33 certyfikaty KEMA
28 certyfikatów CB
15 certyfikatów CE
12 certyfikatów TUV
5 patentów wynalazczych
4 certyfikaty zarządzania jakością (ISO, SA, OHSAS)
2 certyfikaty SEMKO
1 patent na oprogramowanie

Gacia Electrical Aplliance Co.Ltd. może się pochwalić produkcją i sprzedażą sprzętu dla takich koncernów, jak: HYUNDAI, LEGRAND, EATON (USA), SOPRANO, SICA, TDM, EKF. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć sięgającą ponad 33 agentów, a towary są dostępne pod markami własnymi.

Znak towarowy GACIA podlega ochronie prawnej w 110 krajach świata. Koncern posiada również przedstawicielstwa w większości krajów UE.

Aparatura modułowa:

Modułowa aparatura przeznaczona jest do wyłączania, załączania,  rekonfiguracji obwodów obciążonych lub nieobciążonych prądem znamionowym oraz do sygnalizacji ich stanu. Stosując aparaturę modułowa zabezpieczyć instalację elektryczną przed zwarciami i przeciążeniami. Do jej elementów zalicza się:

  • wyłączniki nadprądowe – MCB 4,5kA, 6kA, 10kA
  • wyłączniki różnicowoprądowe typu A, AC, B – RCCB 4,5kA, 6kA, 10kA
  • wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadprądowym RCBO 4,5kA, 6kA, 10kA
  • styki pomocnicze
  • rozłączniki izolacyjne
  • ograniczniki przepięć
  • inne elementy służące bezpiecznemu i bezawaryjnemu funkcjonowaniu instalacji elektrycznych
  • lampki kontrolne
  • dzwonki na szynę
  • wyzwalacze wzrostowe i zanikowe.

Aparatura modułowa pełni rozliczne funkcje – zwyczajowo jest ona wykorzystywana w ramach instalacji łączeniowych, sygnalizacyjnych, sterowniczych, zabezpieczających.

Aparatura modułowa zwiększa efektywność korzystania sieci, instalacji oraz urządzeń.

Aparatura modułowa jest stosowana w nowoczesnych instalacjach komercyjnych, mieszkaniowych, w biurach, budynkach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych i innych.