Home » Sklep » Ograniczniki mocy 10kA

Producent

Dostawca

Dostępność

Wysyłka

Cena

Pokaż kategorie

OGRANICZNIKI MOCY 10kA 1-FAZOWE (7)

OGRANICZNIKI MOCY 10kA 3-FAZOWE (7)

Ograniczniki mocy 10kA

Ograniczniki poboru mocy PB8T 10kA przeznaczone są do montażu w rozdzielnicy jako zabezpieczenie przedlicznikowe. Ich zadaniem jest selektywne wyłączanie w stosunku do zabezpieczenia nadprądowego odbiorcy.

Ogranicznik poboru mocy PB8T to aparatura, która jest produkowana zgodnie z normą IEC/EN 60898-1. Montaż sprzętu powinien być wykonywany wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Sama czynność jest bezproblemowa i bezpieczna. Przed montażem należy odłączyć zasilanie.

Ogranicznik poboru mocy PB8T

Ogranicznik poboru mocy PB8T jest montowany szynie TH35 za pomocą plastikowych klipsów. Sprzęt jest wyposażony we wskaźnik zadziałania, co poprawia bezpieczeństwo. Przed montażem należy odłączyć zasilanie.

Ograniczniki poboru mocy 10kA

Ograniczniki poboru mocy 10 kA mogą występować jako 1 fazowe bądź 3 fazowe. 1 faza przeznaczona jest do obiektów o mniejszym zużyciu energii jako domy mieszkalne, jeżeli oczywiście dom ogrzewany jest w inny sposób niż energia elektryczna. Natomiast trójfazowy układ jest inaczej nazywany siłą. Jeżeli planujemy dodanie do naszej instalacji np klimatyzacji, należałoby wówczas zmienić układ jendnofazowy na trojfazowy.
Sama moc 10kA odnosi się do zdolności zwarciowej.  Czyli odnosząca się do momentu pierwszej chwili zwarcia.

Ograniczniki mocy

Ich pełna nazwa to ograniczniki poboru mocy. Są to urządzenia w pewnym sensie sprawdzające pobór mocy, dzięki ich działaniu instalacja elektryczna jest chroniona przed nadmiernym jej przeciążeniem. Wartość 10kA tyczy się poborowi mocy, którego łączna moc nie może przekroczyć podłączonych do takiej instalacji urządzeń elektrycznych. Analizując deklaracje zgodności ograniczniki poboru mocy są zgodne z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

– 2014/35/UE – Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia.
Odwołania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność: EN 60898
Sprzęt elektroinstalacyjny – Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych.