Panel boczny

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE 6kA (43)

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE 10kA (12)

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWO-PRĄDOWE 10kA TYP B (6)

Wyłącznik różnicowoprądowy typu A/AC

Potocznie różnicówka, wyłącznik przeciwporażeniowy, bezpiecznik różnicowoprądowy – w użyciu są angielskie skrótowce RCD, od ‘residual current device’, i RCCB, od ‘residual current circuit breaker’ – to elektryczne urządzenie zabezpieczające, które rozłącza obwód po wykryciu, że prąd elektryczny z niego wypływający nie jest równy prądowi wpływającemu. Służy do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym przy dotyku pośrednim i bezpośrednim, ogranicza także skutki uszkodzenia urządzeń i innych niepożądanych zdarzeń, w tym – lecz nie wyłącznie – możliwości powstania pożaru. Znajduje zastosowanie w budownictwie i przemyśle.

Wyłącznik różnicowoprądowy dwupolowy 1P+N z członem nadprądowym typ AC

Dedykowany do ochrony urządzeń przy uszkodzeniu i zalaniu, ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz posiada funkcje zabezpieczeniową przed zwarciem/przeciążeniową. Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym SL6N typ AC, znajduje także zastosowanie w budownictwie, przemyśle, systemach oświetlenia i systemach dystrybucji jako włącznik / wyłącznik obwodów.

Wyłącznik różnicowoprądowy jednopolowy 1P+N z członem nadprądowym typ A

Dedykowany do ochrony urządzeń przy uszkodzeniu i zalaniu, ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz posiada funkcje zabezpieczeniową przed zwarciem/przeciążeniową. Znajduje także zastosowanie w budownictwie, przemyśle, systemach oświetlenia i systemach dystrybucji jako włącznik / wyłącznik obwodów.