Home » Sklep » Ochronniki przepięć DC

Producent

Dostawca

Dostępność

Wysyłka

Cena

Pokaż kategorie

Klasa T1T2 (B+C) 25kA (2)

Klasa T1T2 (B+C) 14kA (2)

Klasa T1T2 (B+C) 12,5kA (5)

Klasa T1T2 (B+C) 7kA (1)

Klasa T1T2 (B+C) 5kA (1)

Klasa T2 (C) (7)

Ochronniki przepięć fotowoltaicznych DC

Biorąc pod uwagę kategorię DC, należy wyjaśnić czym jest podany skrót. Z angielskiego oznacza prąd stały.  Jest to bardzo ważne gdy takim prądem zasilamy różne układy ta wartość chwilowa jest stała.  Dlatego stosujemy ograniczniki przepięć DC do ochrony naszej instalacji przed skutkami przepięć.

Kupując ograniczniki przepięć, należy zwrócić uwagę na klasy, jakimi są oznaczone. Poszczególne rodzaje posiadają inne właściwości.

Ogranicznik przepięć klasy A

Standardowy ochronnik przepięciowy. Jest on przeznaczony do sieci przesyłowej o niskim napięciu. Zapewnia ochronę linii napowietrznej.

Ogranicznik przepięć klasy B (klasy 1)

Funkcjonuje również pod nazwą odgromnik lub ochronnik przepięciowy klasy B. Jest to pierwszy stopień ochrony przepięciowej odpowiedni do zastosowania w różnych miejscach. Takie zabezpieczenie chroni przed przepięciami o wysokiej wartości napięcia, które są najczęściej wywoływane bezpośrednimi uderzeniami pioruna lub też wyładowaniami w bliską linię energetyczną. Ochronnik przepięciowy klasy B posiada dodatkowy iskiernik, dzięki czemu gaszenie łuku elektrycznego przebiega w szybkim tempie. Odgromnik stosuje się w obiektach z instalacjami odgromowymi, ale też w tych, które nie mają instalacji odgromowej i są podłączone do linii napowietrznej. Ochronnik klasy B redukuje przepięcia poniżej 4 kV.

Ogranicznik przepięć klasy C (klasy 2)

Ogranicznik typu 2, czyli klasy C, funkcjonujący również pod nazwą ochronnik, jest drugim stopniem ochrony, który uzupełnia instalację. Ogranicza on przepięcia o wartości 1-1,5 kV, czyli te, które nieznacznie przekraczają wartość napięcia w sieci. Zabezpiecza sporą część sprzętów (nie wszystkie!) przed przepięciami zredukowanymi przez ograniczniki typu 1 i przed przepięciami komutacyjnymi. Wbudowane warystory z tlenku cynku (ZnO) zwiększają szybkość działania ogranicznika klasy C.

Ogranicznik przepięć klasy B+C (klasy 1+2)

Ochronnik przepięć klasy B+C stanowi wydajną ochronę domowych instalacji elektrycznych. Na ogół montuje się go w domowych rozdzielnicach. Zabezpiecza on sprzęty elektroniczne (np. urządzenia elektryczne i elektroniczne – komputer, sprzęty RTV, AGD, oświetlenie). Ogranicznik przepięć B+C jest stosowany zarówno w budynkach z instalacją odgromową, jak i tych, podłączonych do linii napowietrznych. Chroni on przed przepięciami spowodowanymi wyładowaniami atmosferycznymi, awariami sieci i tych, powstałych na skutek awarii sieci elektroenergetycznej.

Ogranicznik przepięć klasy 3 (klasy D)

Ochronnik przepięciowy klasy 3, czyli klasy D ogranicza energię, którą przepuszczają ograniczniki klasy B i C. Ogranicznik klasy D zapewnia ochronę czułym na przepięcia urządzeniom. Poziom redukowanego przepięcia to 0,8 kV.

Ograniczniki przepięć fotowoltaicznych DC

Wybrane parametry opisujące ograniczniki przepięciowe DC:

 • Iimp – prąd udarowy – symuluje bezpośrednie oddziaływanie całkowitego lub częściowego prądu pioruna. impuls o kształcie 10/350 µs dla Iimp spełnia wymagania określone w normie oraz jednocześnie został on przyjęty jako znormalizowany kształt prądu pierwszego udaru dodatniego doziemnego wyładowania atmosferycznego które przenosi największą energię.
 • Imax – oznacza maksymalne natężenie prądu, które wytrzyma ogranicznik przepięć.
 • Dwustopniowe ograniczniki przepięć typu B(I) i C(II) nie zawsze zapewniają odpowiedni poziom ochrony przed dużymi i niebezpiecznymi przepięciami występującymi w sieci elektrycznej. Właśnie z tego względu warto zainteresować się ochronnikami przepięć typu D. Prąd wyładowczy ma przypisany kształt 8/20 µs. Wartość szczytową określa się na ogół jako In lub Imax. Jednostka In określa znamionowy prąd wyładowczy, czyli ten, który ogranicznik wielokrotnie wytrzymuje. Wartość Imax określa największy prąd wyładowczy, jaki SPD (Surge Protective Device), czyli urządzenie do ograniczania przepięć, może przynajmniej raz odprowadzić bez uszkodzenia.
 • Up – symbol oznacza wartość napięcia prądu, do którego dojdzie w przypadku powstania przepięcia.
 • Un – to ważny symbol oznaczający napięcie znamionowe, z którym pracuje ochronnik przepięciowy.
 • Uc – to innymi słowy maksymalne napięcie, które będzie traktowane przez ogranicznik przepięć jako normalne. Po przekroczeniu wartości Uc zadziała ochrona przeciwprzepięciowa.
 • L – oznacza przewody fazowe, liczba L1 to przewód1, liczba L2 to przewód drugi, itd
 • PE – symbol oznaczający przewody ochronne.
 • PE1 – to listwa zaciskowa przeznaczona do podłączenia przewodu ochronnego.
 • N – symbol oznaczający przewody neutralne.
 • N1 – listwa zaciskowa dedykowana do przewodów neutralnych.
 • SPD – symbol oznaczający ochronnik przepięciowy.