Home » Sklep » Rozdzielnice

Producent

Dostawca

Dostępność

Wysyłka

Cena

Pokaż kategorie

Rozdzielnice budowlane (18)

Rozdzielnice fotowoltaiczne AC/DC (2)

Rozdzielnice fotowoltaiczne AC (1)

Rozdzielnice fotowoltaiczne DC (3)

Czym jest rozdzielnica elektryczna?

Rozdzielnica elektryczna to jeden z głównych i zarazem najważniejszych elementów każdej instalacji elektrycznej. Jej zadaniem jest rozdzielanie, przesyłanie i przetwarzanie energii elektrycznej. Rozdzielnica zawiera podzespoły i urządzenia, które pełnią następujące funkcje:

 • zarządzanie pracą urządzeń sterowniczych (np. stycznik, przekaźnik),
 • regulowanie parametrów energii elektrycznej (np. regulator, sterownik PLC),
 • pomiar (np. licznik energii elektrycznej),
 • rozdział obwodów elektrycznych, a także łączenie lub przerywanie (np. wyłącznik),
 • ochrona przed porażeniem prądem (bezpieczniki, wyłączniki różnicowoprądowe, ograniczniki, wyłączniki instalacyjne).

Podział rozdzielnic:

Obecnie można zakupić rozdzielnice z metali (np. stal lub aluminium) lub z tworzywa termoutwardzalnego (np. poliester wzmocniony włóknem szklanym). Rozdzielnice dzielą się ze względu na różne parametry:

 1. a) Podział rozdzielnic pod względem zasady konstrukcji:
 • rozdzielnice tablicowe, czyli bezpiecznikowe

Montowane w domach, mieszkaniach i w miejscach o małym poborze prądu, sięgającym do 150 A. Elementy rozdzielcze są spięte za pomocą kabli i montowane na tablicach.

 • rozdzielnice skrzynkowe

Montowane np. na słupach elektrycznych i w innych miejscach o wysokim zapotrzebowaniu na energię sięgającym do kilkuset amperów. Rozdzielnice skrzynkowe są niewielkie, odporne i można je stosować w pomieszczeniach zamkniętych. Do rozdzielnic skrzynkowych zaliczają się m.in. rozdzielnice budowlane i fotowoltaiczne.

 • rozdzielnice szafowe

Przeznaczone do najwyższych wartości prądów, sięgających do kilku tysięcy amperów. Do szaf doprowadzane są dane obwody. Dostępne są zarówno rozdzielnice szafowe jednoprzedziałowe oraz wieloprzedziałowe.

 1. b) Podział zależny od funkcji elektroenergetycznej sieci rozdzielczej:
 • Rozdzielnice oddziałowe główne i podrozdzielnice
 • Rozdzielnice manewrowo-stycznikowe (szafy stycznikowo-rozdzielcze)
 • Rozdzielnice siłowe
 • Rozdzielnice oświetlenia itd.
 1. c) Podział zależny od miejsca zainstalowania (odporności na wpływy środowiska):
 • Rozdzielnice wnętrzowe
 • Rozdzielnice napowietrzne
 1. d) Podział zależny od sposobu zainstalowania:
 • Rozdzielnice naścienne
 • Rozdzielnice przyścienne
 • Rozdzielnice wolnostojące
 1. e) Podział zależny od możliwości przemieszczania:
 • Rozdzielnice stacjonarne
 • Rozdzielnice ruchome (przenośne, przesuwne itd.)
 1. f) Podział zależny od dostępu i możliwości obsługi:
 • Rozdzielnice z obsługą jednostronną
 • Rozdzielnice z obsługą dwustronną
 1. g) Podział zależny od sposobu montażu podstawowych aparatów elektrycznych w głównym torze prądowym pola rozdzielnicy:
 • Rozdzielnice jednoczłonowe (system montowany na stałe)
 • Rozdzielnice dwuczłonowe (np. system szufladowy, wózkowy, wtykowy)
 1. h) Podział zależny od pracy napięcia znamionowego:
 • rozdzielnice nn (niskiego napięcia – do 1 kV)
 • rozdzielnice Sn (średniego napięcia – od 1 kV do 100 kV)
 • rozdzielnice Wn (wysokiego napięcia – od 110 kV do 220 kV)
 • rozdzielnice Nn (najwyższych napięć – powyżej 220 kV)

Rozdzielnice PV:

Rozdzielnica fotowoltaiczna i jej aparatura zapewnia ochronę obwodom instalacji PV i jej odbiornikom przed zwarciami spowodowanymi np. wyładowaniami atmosferycznymi i zwarciami po stronie wejścia AC do inwertera. Rozdzielnica fotowoltaiczna musi być dostosowana do wytycznych dotyczących bezpieczeństwa danej instalacji fotowoltaicznej.

Rozdzielnice PV można podzielić na:

 • rozdzielnice po stronie DC
 • rozdzielnice po stronie AC
 • rozdzielnice kombinowane C/AC z różnymi konfiguracjami ograniczników przepięć

Najważniejsze parametry rozdzielnic PV:

 • ilość łańcuchów
 • ilość trackerów MPP falownika DC/AC
 • rodzaj przyłącza wtykowego
 • napięcie łańcucha
 • typ i klasa zastosowanego ogranicznika przepięć (AC, DC, T1, T2, T1+T2, T2+T3, T1+T2+T3)