Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

Panel boczny

Przełączniki instalacyjne wyboru źródła zasilania

Przełączniki instalacyjne wyboru źródła zasilania tzw. sieć-agregat, to rozwiązanie stosowane dla przełączania rodzajów zasilania. W przypadku braku zasilania z sieci umożliwia przełączenie na energię z agregatu lub innego tzw. awaryjnego źródła zasilania.

Przełącznik instalacyjny w naszym sklepie o nazwie systemowej SF463, nie jest przypadkowym skrótem, otóż w nazwie 4 oznacza liczbę biegunów czyli w tym wypadku jest ich 4P. Natomiast kolejna liczba 63 oznacza prąd znamionowy In o wartości 63 A. Produkt montujemy na szynę TH35, co oznacza jako 35 mm, wytrzymałość jest na poziomie IP20.

Funkcją danych przełączników ‘sieć – agregat’ jest łatwość w zmianie źródła zasilania. Gdy główne źródło zostanie w jakiś sposób wyłączone zostanie zmienione źródło zasilanie.

Przełączniki wyboru zasilania sieci

Napięcie robocze w tym urządzeniu posiada 400 V AC, 50Hz, natomiast napięcie izolacji 690V AC, wymiary dla 4 P przełącznika to 70 mm.
Dany przełącznik sieć-agregat może służyć jako wyłącznik bądź włącznik obwodu. Mają one możliwość przełączenia się z jednego obwodu na kolejny.

Dane przełączniki dzięki sztywności układu dają nam pewną gwarancję bezpieczeństwa w użytkowaniu. Przełączniki instalacyjne w naszym sklepie posiadają deklaracje zgodności UE jako 2014/35/UE do udostępniania na danym rynki sprzętu elektrycznego dla danych napięć, 2017/30/UE  ta z kolei dyrektywa odnosi się do elektromagnetycznej kompatybilności.

2015/863/EU – z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

Temperatura otoczenia w którym mógłby się znaleźć i działać dany przełącznik instalacyjny wynosi : -25°C do +55°C. Przewody: 1-16mm2 (linka), 1-16mm2 (drut).