Wyświetlanie wszystkich wyników: 8

Panel boczny

Czym jest wkładka topikowa instalacyjna szybka gF?

Wkładki topikowe instalacyjne szybkie DII/DIII o nazwie BIWTs, są one stosowane do zabezpieczenia instalacji elektrycznych. Aby przyjrzeć się istocie pracy i właściwości wkładek instalacyjnych należy zwrócić uwagę na to, że w momencie gdy dana wartość energii elektrycznej, która przepływa przez wkładkę topikową instalacyjną szybką – obwód przekracza pewną wartość która jest wartością graniczną, topik ulega przepaleniu a co za tym idzie autodestrukcji i automatycznie przerywa obwód.

Wkładki topikowe instalacyjne szybkie posiadają charakterystykę gF. Dana charakterystyka opisana jest dwoma literami co oznacza jako:

  • g – oznacza zdolność zakresu wyłączenia wkładki
  • F – oznacza jako kategorię użytkowania wkładki

Charakterystyka czasowo-prądowa g F na wykresie jest ograniczona dwiema krzywymi  od dolnej części linią najmniejszych czasów od góry linią największych czasów wyłączania.

Wkładki topikowe instalacyjne charakteryzują się wysoką znamieniową zdolnością zwarciową, różne typy zacisków doprowadzających i odprowadzających w gniazdach. Prąd znamieniowy DII, DIII, gdzie DII mieści się w przedziale: 2 do 25A, DIII 35 do 63A.

Jakie są rodzaje wkładek topikowych instalacyjnych?

Wkładki topikowe instalacyjne szybkie BIWTs, w naszym sklepie posiadamy wkładki instalacyjne szybkie E27/DII 6A, E27/DII 10A, E27/DII 16A, E27/DII 20A, E27/DII 25A, E33/DIII 35A, E33/DIII 50A, E33/DIII 63A.

Symbol DIII oznacza, że pasuje do gniazd bezpiecznikowych typu E33.